heyranlıq

heyranlıq
1. is. Gözəl və ya əzəmətli bir şey qarşısında vurğuncasına valehlik. <Afşinin> Babəkə zillənmiş baxışlarında heyranlıq və çaşqınlıq bir-birini əvəz edirdi. Ə. M..
2. Heyranlıqla şəklində zərf – heyranheyran, vurğuncasına, valehcəsinə. Mən arzularımın hovuzu kənarında durub məqsədimin surətini dərin bir heyranlıqla müşahidə edirəm. M. Müş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • məftuniyyət — ə. 1) vurğunluq, bir şeyə vurulma; 2) heyranlıq, heyran olma, məftunluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ay — 1. is. 1. Yer kürəsinin peyki olub, onunla birlikdə Günəşin ətrafında fırlanan və gecələr inikas edən Günəş işığı ilə işıqlanan göy cismi. Ay işığı. Ayın batması. – . . Ay buludlar arasından siyrilib çıxdı. M. Hüs.. // məc. Gözəlin camalına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bihuşluq — is. 1. Bihuş, özündən getmiş adamın halı; bayğınlıq. Kiçik Lena bihuşluğundan ayıldı, gözlərini açdı. S. S. A.. 2. Huşsuzluq, yaddaşsızlıq, fikri dağınıqlıq. 3. məc. Məstlik; heyranlıq, valehlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ha — 1. Nida kimi aşağıdakı mənalarda işlənir: a) saqındırma, xəbərdarlıq və ya əmr, tapşırıq bildirir, habelə diqqəti cəlb etmək üçün işlədilir. Ona bir söz demə ha! Özünü gözlə ha! Ora getmə ha! – <Minnət xanım:> Ancaq mən olduğumu demə ha! Ü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məftunluq — is. Məftun olmuş adamın halı; vurğunluq, valehlik, heyranlıq. Dilara məftunluq içərisində məktəbdən gələn səsləri dinləməyə başladı. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oho — n. Gözlənilməz bir şey qarşısında təəccüb, heyranlıq, sevinc, yaxud tərif bildirir. <Səfər bəy:> Oho, xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən, elə bu saat sənin fikrini eləyirdik ki, niyə hacı dərviş gəlməyir. . B. T.. <Aslan Məzluma:> Oho, lap… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ox — 1. n. 1. Təəssüf, məyusluq, peşmançılıq, narazılıq və s. hissləri ifadə edir. Ox, bu nə işdir, elədim. Ox, başımız getdi. Ox, sənin əlindən hara qaçaq? // Heyrət, təəccüb, heyranlıq, həsrət ifadə edir. <Pəri:> Ox, belə bir gözəl oğlandan əl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ur(r)a! — n. 1. Hücum zamanı qoşunların döyüş nidası. Çalınmaqda şeypurlar, naylar; Ucalmaqda ləşkərdən urraylar. M. Ə. S.. Soldat «ura» deyib keçdi hücuma; Töküldü qanları torpağa, quma. H. K. S.. 2. Hərarətli alqış və heyranlıq ifadə edir: əhsən! afərin! …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • valehlik — is. Heyranlıq, məftunluq; vurğunluq; heyran olma, valeh olma; valeh olmuş adamın halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xariqə — is. <ər.> 1. İnsanda heyranlıq doğuran şey, hadisə; möcüzə. bax xariqüladə. 2. məc. Adama xariqə kimi görünən, xariqə sayıla bilən şey, qeyri adi, görünməmiş şey. İnsanın zəkası xariqələr yaradır. – <Nəcməddin> Böyük şairin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”